Asociacionismo. Elkarteei bultzakada

Fomentar el asociacionismo desde las instituciones es dotar de salud a la participación y al funcionamiento democrático. No basta con creanr estructuras de participación simbólic: hay que apoyar la formación, gestión y propuestas del movimiento asociativo. Hay que facilitarles recursos para su funcionamiento. Hay que facilitar el trabajo en red. Hay que visibilizar y reconocer sus aportaciones.

El asociacionismo de mujeres cobra especial importancia en este programa. Las instituciones deben favorecer las actividades de las organizaciones vinculadas a la lucha por la igualdad, fomentar de manera específica la organización de mujeres jóvenes y dotarlas de espacios y de recursos para la participación.

En este sentido, se deben articular estructuras y otros mecanismos para el diálogo civil de las organizaciones de mujeres con las instituciones: en el caso del Ayuntamiento, en torno al Consejo de Igualdad, al Foro Mujeres y Ciudad y a la creación de la Casa de las Mujeres. En el caso de la Diputación, es urgente crear un órgano verdadero de participación y consulta en materia de igualdad. Se ha creado un espacio de debate (Foro para la Igualdad) insuficiente, porque ni pretende ni garantiza la interlocución de las organizaciones con la institución foral ni su participación activa en el diseño y formulación de programas de igualdad.

Es también importante seguir trabajando para mantener un espacio de encuentro e intercambio para las mujeres de nuestra ciudad y territorio, la Casa de las Mujeres. Los nuevos retos para la próxima legislatura deben ser el traslado a la sede definitiva, Villa Soroa y la implicación de la Diputación en el proyecto.

Gure partaidetza proposamenak:

1. Elkarteak bultzatzea, baliabideak handituz eta horien erabilera malgutuz. Erakunde eta elkarteen arteko harremana ez da diru laguntzetara mugatu behar, betiere epe eta bestelako prozedura korapilatsuen menpe. Bide berriak bilatu behar dira, proposamen interesgarriak bideratu (eta finantzatu) daitezen, epez kanpo bada ere.

2. Elkarteen jarduerak eta ekintzak erakustarazi behar dira, hedatze iraunkorrerako hainbat bide erabiliz (webguneak, aldizkari elektronikoa, informazio orriak, eta abar)

3. Berdintasunaren alde borrokatzen duten taldeen eta Udalaren arteko elkarrizketa sustatzen duten egitura eta guneen aldeko apustua (Berdintasunerako Kontseilua, Emakumeak eta Hiria Forua…)

4. Foru Aldundiko Berdintasunerako Kontseilua eratzea eta behar dituen baliabideak ematea (aurrekontua, langileak), botere publikoa eta elkarteen arteko tresna eraginkor eta sendoa izan dadin.

5. Emakumeen elkarteen protagonismoa erraztea Udal Kontseiluan eta Aldundikoan, elkarte horien independentzia eta autonomia handia bermatuko duten egiturak landuz.

6. Kontseilu horietan parte hartzen duten elkarteetako emakumeek, erakundeetakoek eta emakume arduradun politikoek berdintasuna lehentasuntzat har dezatela bermatzea,eta beharrezkoa bada prestakuntza prozesuak martxan jartzea (arduradun politikoentzat, adibidez).

7. Emakumeen Etxearen proiektoaren finkatze eta mantentzearen alde lan egitea, hau baita hiriko eta lurraldeko emakume taldeen gogoeta gune eta topagune. Beraz, erakunde bion proiektoan inplikazioa eta parte hartzea bultzatzea, ikuspegi partidisten gainetik, eta bere behin betirako egoitzara,
Villa Soroara pasa dadin lortzea.

Advertisements

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

Connecting to %s

%d bloggers like this: